Obchodní podmínky - nákupní řád

Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže uvedenými podmínkami nákupu v internetovém obchodě

www.freeride-turnov.cz

Tento internetový obchod provozuje firma Cyklosport Kampo, Nádražní 1298, Turnov 51101 ,

IČO 16791223

Kamenná prodejna : Cyklosport Kampo Nádražní 1298, Turnov 511 01

                               

Kontaktní adresa pro veškerou korespondenci a zasílání zboží je : Cyklosport Kampo,

                                                                                                          Nádražní 1298

                                                                                                          Turnov 51101. Nákupní řádPro nakupování v tomto internetovém obchodě můžete začít hned nakupovat, popřípadě se můžete zaregistrovat kliknutím na "Registrace zákazníka" vlevo nahoře a vyplněním registračního formuláře. Po jeho vyplnění obdrží kupující registrační údaje na jím uvedenou e-mailovou adresu. Pokud je kupující již zaregistrován, přihlásí se vyplněním políček Login a Heslo vlevo nahoře. Pokud kupující zapomene své heslo, po kliknutí na "Zapomněli jste heslo ? vlevo nahoře a vepsání své emailové adresy, kterou kupující uvedl při registraci, budou mu na uvedenou adresu jeho registrační údaje zaslány. Prohlížet jednotlivé položky internetového obchodu je možné i bez registrace.Pro hledání požadovaného výrobku může kupující využít dělení výrobků podle oddělení a kategorií, nebo podle výrobce.Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, detail slouží pro získání více informací o výrobku. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek. U některých druhů zboží je možno vybrat z více barevných variant, některé jsou zobrazeny, u některých je pouze slovní popis. Jinou barevnou variantu, než je zobrazena v hlavní nabídce vybere kupující kliknutím na zvolenou barvu, nebo vepsáním čísla barvy , či odstínu do poznámky své objednávky.Zboží lze objednat kliknutím na ikonu nákupního košíku, čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem lze vybírat a ukládat do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Obsah košíku je viditelný v pravé části obrazovky, jeho obsah se aktualizuje po každém obnovení stránky.Do košíku pro ukončení nebo úpravu objednávky se lze dostat kliknutím na odkaz "Nákupní košík" vpravo. Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba stisknout tlačítko "Přepočítat". Pokud bude kupující chtít některou z položek košíku vymazat, klikne na ikonu vysypaného nákupního vozíku.

Pokud chce kupující objednávku odeslat, klikne na nápis "K pokladně", zvolí odpovídající způsob odběru a platby, vyplní souhlas s obchodními podmínkami a stiskne "Odeslat objednávku". Po přijetí objednávky prodávajícím obdrží kupující potvrzující email na jím uvedenou e-mailovou adresu. Objednávka je závazná.Svou objednávku může kupující stornovat nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu : kamil.polak@tiscali.cz - v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující stornuje objednávku později, než v uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávají akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu.2. Platební podmínkyVeškeré ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou smluvní a konečné - prodávající je plátcem DPH. U objednávek nad 7.000,- Kč může prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši 1000,-Kč. Platební podmínky jsou uvedeny v závěru těchto obchodních podmínek.

Pokud kupující zvolí platbu předem na účet prodávajícího, provede platbu do 7 dnů dle potvrzení , které Vám obratem bude zasláno na Váš email. Pokud prodávající nebude mít platbu do 10 dnů od zaslání výzvy připsanou na účtu, objednávku stornuje, nebude-li s kupujícím písemně, tj. emailem, dohodnuto jinak.3. Dodací podmínky

V případě platby za zboží předem na účet prodávajícího je zboží odesláno po připsání platby na tento účet nebo neprodleně po obdržení zboží od dovozce - pokud se na zboží čeká je na to nakupující upozorněn před nebo při zaslání podkladů k platbě.

V případě platby za zboží dobírkou je zboží odesláno po dokončení objednávky. V případě osobního odběru je zboží připraveno k převzetí po výzvě kupujícího prodávajícím.

Zboží odesílá prodávající následovně:

·        zboží skladem - do 7 pracovních dnů

·        ostatní zboží - do 14 pracovních dnů (pokud není uvedeno jinak)

V případě, že není možné ze strany prodávajícího tyto termíny dodání dodržet, bude neprodleně po tomto zjištění kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu, případně zrušení objednávky.Objednávky vyřizuje prodávající kompletně, v případě že není některá z objednaných položek dlouhodobě skladem budete informováni.

Způsoby dopravy jsou uvedeny v závěru těchto obchodních podmínek.

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. V případě poškození je povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí/nepřevzetí zboží informovat prodávajícího.

V případě, že poškození zjistí kupující až po otevření zásilky opět je nutné kontaktovat službu, která balík dovezla a sepsat reklamační protokol. O této skutečnosti informujte neprodleně , nejdéle však do dvou pracovních dnů.V případě, že nesepíšete reklamační protokol s přepravní službou nemůžeme brát na poškození zřetel a zboží Vám zůstane!!!

4. Reklamační řádZáruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatní nárok písemně na adresu :
Cyklosport Kampo, Nádražní 1298 , Turnov 51101 , nebo emailem : kamil.polak@tiscali.cz . Do protokolu o závadách uvede zejména jméno kupujícího, adresu, e-mail, telefonické spojení, označení reklamovaného zboží, datum koupě, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo, přidá kopii dokladu.

Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující na vlastní náklady vadné zboží doručit (adresa prodávajícího, autorizovaný servis apod.). Pokud bude dohodnuto zaslání na adresu kupujícího, zašle na adresu: Cyklosport Kampo, Nádražní 1298 , Turnov 51101.

Pro úspěšné vyřízení reklamace kupující doloží doklad o koupi zboží nebo záruční list reklamovaného zboží (byl-li spolu s výrobkem dodán).

V případě, že je zboží potřeba zaslat prodávajícímu nebo autorizovanému servisu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu, popř. na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží předaného k přepravě nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Bude-li vrácena kupní cena (do kupní ceny se započítává přepravné a dobírkovné hrazené při koupi zboží) poštovní poukázkou, bude z kupní ceny odečten poplatek 25 Kč.

Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

V případě, že námi vyřízena reklamace nebude po odeslání převzata a vrátí se k nám, bude uskladněna za poplatek 50,-/den a odeslána po Vaši výzvě na dobírku , která bude obsahovat skladné a náklady za doručení.

V případě rozporu s kupní smlouvou, tj. pokud zboží není v souladu s kupní smlouvou, řídí se prodávající ustanoveními dle § 616 občanského zákoníku.5. Vrácení zbožíPokud kupující se zakoupeným zbožím z tohoto internetového obchodu není spokojen, je oprávněn toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě s kupujícím a po doručení takového zboží (na adres
u Cyklosport Kampo, Nádražní 1298 , Turnov 51101) přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní, v původním nepoškozeném obalu, s dokladem o koupi, případně se záručním listem, byl-li vydán. Po vrácení zboží bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží uhrazená při koupi kupujícím (včetně přepravného), převodem na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou (při vrácení kupní ceny poštovní poukázkou bude z kupní ceny odečten poplatek 25 Kč) nejpozději do 30 dnů dle zákona , ode dne vrácení zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v tomto internetovém obchodě bude kupující informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem na adresu kamil.polak@tiscali.cz6. Ochrana osobních datFirma
Cyklosport Kampo jako provozovatel internetového obchodu www.freeride-turnov.cz tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě s výjimkou přepravce zboží. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

 

 

7. Způsob  platby

 

A)    DOBÍRKOU:  při volbě platba na dobírku je k ceně za zboží do hodnoty 2.000 Kč připočteno poštovné a balné ve výši ve výši 145Kč včetně DPH.

U objednávek nad 2.000 Kč  poštovné ani balné neplatíte, je tedy ZDARMA.

 

B)     PLATBA PŘEVODEM: při volbě platba převodem je k ceně za zboží do hodnoty 2.000 Kč připočten manipulační poplatek ve výši 69Kč. Platbu zasílejta na číslo účtu 3613038574/0600

U  objednávky nad 2.000 Kč platíte pouze hodnotu objednaného zboží – manipulační poplatek tedy neplatíte a i poštovné a balné je ZDARMA.

 

Všechny ceny zboží v e-shopu jsou včetně DPH. V ceně zboží uvedeném v internetovém obchodě není zahrnuto balné a poštovné nebo manipulační poplatek. Bude přičteno.       Viz. způsob platby.

Košík


Košík je prázdný

Přihlášení pro klienty

Heslo
 
Zaregistrovat se

Kontaktujte nás

Máte dotaz? Kontaktujte nás

info@freeride-turnov.cz

773 933 012

Akce

Pásek Fox MOVE OVER

 Původní cena : 710,-

Nová cena : 490,-


Pánské boty EMERICA

Původní cena : 2700,-

Nová cena : 1900,-

 


 

Skate značky

                                                                                                                                

     

 

                    

 

 

 

 

 

Novinky

Pánský dres AUTHOR ARP


© 2010 Freeride Turnov Semtix.cz

Šíření textů z tohoto webu je bez písemného souhlasu zakázáno

 Partneři:

Kočárky, autosedačky a další dětské zboží | Létajícísen.cz